Tee rahastomerkintä

eQ Kehittyvät Markkinat Pie...

Rahastojen merkintä- ja lunastusajat

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisen kuukauden 15. ja 31. päivä, jos ne ovat pankkipäiviä Suomessa.
Merkintäilmoituksen ja merkintämaksun tulee olla perillä rahastoyhtiössä viisi pankkipäivää ennen merkintäpäivää klo 18 mennessä. Tarkasta päivät täältä
Lunastusilmoituksen tulee olla rahastoyhtiössä perillä viisi pankkipäivää ennen lunastuspäivää klo 12 mennessä.
Tarkasta päivät täältä

Rahaston palkkiot

Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00%, min. 20€
Vaihtopalkkio 50% lunastus- ja merkintäpalkkiosta (alennus ei koske eQ kiinteistö- ja indeksirahastojen palkkioita)
Hallinointipalkkio p.a. (sis. säilytyspalkkion) Sarja 1 K 2,50% Sarja 1 T 2,50% Sarja 2 K 1.50 % + tuottosidonnainen palkkio (15% siitä osasta tuottoa joka ylittää palkkiokynnyksen 3,5% p.a.)
 

Tutustu rahaston kuukausikatsaukseen

Erikoissijoitusrahasto eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa pienten ja keskisuurten yritysten osakkeisiin kehittyvillä markkinoilla. Sijoituskohteena ovat yhtiöt, jotka maksavat hyvää ja vakaata osinkoa, mutta samalla kasvattavat liiketoimintaansa.

Yhtiövalinnassa hyödynnetään kvantitatiivista seulontamallia, jonka perusteella lähempään tarkasteluun valitaan noin 500 valikoiduilta tunnusluvuiltaan mielenkiintoisinta yhtiötä. Rahastoon valitaan tarkemman analyysin perusteella 40–60 näkemyksemme mukaan parasta sijoituskohdetta.

Jos haluat sijoittaa osinkoteemalla myös kehittyvillä osakemarkkinoilla toimiviin, pienempiin yhtiöihin, on tässä sijoitustyyliltään ainutlaatuinen rahasto käyttöösi. Osakemarkkinoilla yleisesti ja kehittyvillä osakemarkkinoilla erityisesti sijoitusajan tulisi olla pitkä.

Rahaston arvot

eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K · eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 2 K

Tuotto %
Tuotto 1 kuukausi -1,16 %
Tuotto 3 kuukautta -1,64 %
Tuotto 6 kuukautta 10,82 %
Tuotto YTD 14,66 %
Tuotto 1 vuosi 28,07 %
Rahaston vuotuinen kokonaistuotto 3 vuotta 8,24 %
Tunnuslukuja
Ylin/alin 12kk 145,08/109,89
Ylin/alin 3v 145,08/83,80
Volatiliteetti 1kk 12,35
Volatiliteetti 1v 11,48

Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta.